Werk

Tijdelijk werk en de rechten van werknemers – Wat is de moeite waard om te weten?

Tijdelijke werknemers kunnen te maken krijgen met unieke juridische uitdagingen. Ze hebben veel van dezelfde rechten als voltijdse werknemers, maar hun arbeidsstatus kan een grijs gebied zijn.

De New Jersey Temporary Workers Bill of Rights bevat een aantal belangrijke bepalingen om de veiligheid en rechten van uitzendkrachten te waarborgen. Het verplicht uitzendbureaus om onderzoek te doen naar de gezondheids- en veiligheidspraktijken van hun externe klanten.

Betaal

In sommige gevallen hebben uitzendkrachten recht op uitbetaling van overuren. Dit verschilt van staat tot staat, dus je moet dit controleren. Uitzendkrachten kunnen ook in aanmerking komen voor andere arbeidsrechtelijke voordelen zoals sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, betaald verlof of pensioenspaarplannen.

Sommige van deze banen kunnen gevaarlijk zijn, waardoor het risico op letsel en ziekte toeneemt. Werknemers moeten voldoende worden opgeleid in veiligheidsmaatregelen en ze moeten onveilige werkomstandigheden aan de orde kunnen stellen zonder bang te hoeven zijn voor baanverlies of andere repercussies.

De wet “recht op informatie” die in 2013 werd aangenomen, verplicht uitzendbureaus om werknemers basisinformatie te geven voordat ze naar een nieuwe baan worden gestuurd, zoals het loontarief en of de functie speciale kleding, gereedschap, licenties of training vereist. De uitzendbranche heeft zich echter hard verzet tegen deze wetgeving en andere pogingen om de rechten van werknemers te beschermen. Dit kan leiden tot een lage werktevredenheid bij sommige uitzendkrachten.

Voordelen

Afhankelijk van het soort werk en de duur ervan, kunnen tijdelijke opdrachten gepaard gaan met beperkte of geen voordelen zoals een ziektekostenverzekering, vakantiedagen of pensioenbijdragen. Voor uitzendkrachten kunnen ook andere loonschalen gelden dan voor werknemers die rechtstreeks door de klant worden ingehuurd.

Voor bedrijven is een groot voordeel van het inzetten van uitzendkrachten dat ze meestal goed opgeleid zijn en bekend met de bedrijfscultuur, workflow en producten. Dit helpt ervoor te zorgen dat het werk snel en nauwkeurig wordt uitgevoerd.

De aard van hun relatie met het bedrijf kan echter leiden tot een lage tevredenheid en een gebrek aan verbondenheid met collega’s en de organisatie als geheel. Het is belangrijk dat uitzendbureaus en de klanten die ze bedienen begrijpen wat hun verantwoordelijkheden zijn om uitzendkrachten een veilige werkomgeving te bieden. Ze moeten op de hoogte zijn van alle vereisten van de Occupational Safety and Health Act en ervoor zorgen dat het werk wordt uitgevoerd volgens de voorschriften.

Verlaat

Uitzendkrachten krijgen niet alleen minder betaald dan werknemers met een vaste baan, ze krijgen ook vaak geen ziekte- en vakantiegeld. Veel van deze werknemers hebben ook geen voordelen zoals een ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ze lopen ook een groter risico op letsel op het werk door de aard van hun werk en het feit dat het meestal erg onregelmatig is.

Beleidsmakers kunnen werkende mensen helpen om deze uitdagingen aan te gaan door wetten zoals de Bill of Rights voor deeltijdwerkers te steunen en door strategische handhaving om naleving van dergelijk beleid te garanderen. Op lokaal niveau lopen steden ook voorop bij het innoveren van nieuwe benaderingen om de rechten van werknemers uit te breiden en te beschermen. Ze zijn wendbaar en staan dicht bij hun inwoners, waardoor ze een essentiƫle en belangrijke partner zijn in deze inspanning.

Vergelding

Een veelvoorkomend probleem waar tijdelijke werknemers mee te maken hebben, is onwettige represailles. Vergelding kan elke negatieve actie zijn die tegen een werknemer wordt ondernomen als reactie op het uitoefenen van zijn wettelijke rechten, zoals het vragen om FMLA-verlof om medische problemen aan te pakken of het indienen van een discriminatieclaim. Dit kan van alles inhouden, van werktijdverkorting tot het ontzeggen van toegang tot apparatuur en zelfs tot werkgebieden waarvoor bepaalde kwalificaties vereist zijn, zoals het hebben van een specifieke licentie of opleiding.

De baanbrekende ‘Temporary Workers Bill of Rights’ in New Jersey biedt als eerste in de wereld bescherming voor uitzendkrachten, waaronder strenge kennisgevingseisen voor uitzendbureaus en hun externe klanten. Deze bescherming omvat bepalingen over het recht om te weten aan wie een uitzendkracht zal worden toegewezen voor een bepaalde klus en hoeveel ze zullen worden betaald.

Om een geval van vergelding te bewijzen, moeten werknemers aantonen dat ze betrokken waren bij een beschermde activiteit; dat de werkgever een negatieve actie ondernam; en dat de negatieve actie gemotiveerd werd door de betrokkenheid van de werknemer bij die activiteit. Het verzamelen van loonstrookjes, inkomensverklaringen en andere relevante documenten kan helpen om deze elementen van een zaak te bewijzen.